Select Page

Simularea Evaluării Naționale 2023, clasa a VIII-a, are loc săptămâna viitoare. 

Elevii claselor a VIII-a vor susține, săptămâna viitoare, simularea Evaluării Naționale 2023. Luni, 20 martie, va avea loc proba scrisă la Limba şi literatura română, iar marți, 21 martie, proba la Matematică. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 22 martie proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Probele vor începe la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probe este de două ore.

Conform procedurii privind organizarea și desfășurarea simulărilor naționale 2023, repartizarea elevilor pe săli se realizează astfel încât aceștia să fie așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe fiecare clasă, colectivele de elevi nefiind amestecate.

Documentul mai prevede că timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute, iar timpul de lucru efectiv pentru fiecare probă (120 de minute) începe după completarea casetei de identificare.

Potrivit ordinului prin care este aprobat calendarul simulărilor, rezultatele obținute de elevii claselor a VIII-a la simularea națională vor fi comunicate pe 29 martie. Rezultatele nu se contestă, nu sunt afișate și nu sunt făcute publice. De asemenea, notele nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.